Onder het motto ‘beter voorkomen dan genezen’ voeren we vanaf heden een nieuw type afspraak in, namelijk het preventie-consult. Tijdens dit consult wordt er enkel gekeken naar preventie aangezien dit al meer dan een gewoon consult in beslag zal nemen. Daarom vragen we om voor andere aandoeningen een andere afspraak te plannen.


Wat houdt dit exact in?

We gaan samen met u na of er preventieve zaken dienen te gebeuren om aandoeningen te voorkomen. We gaan onder andere na:

  • wanneer uw laatste bloedanalyse was en of er noodzaak is aan een nieuw;

  • uw vaccinaties in orde zijn;

  • of u heeft deelgenomen aan bevolkingsonderzoeken (borstkankerscreening, baarmoederhalskankerscreening, dikke darmkanker screening, botdensiteit meting, cardiaal risicoprofiel bepalen, leefgewoonten nagaan, ...);

  • uw medicatielijst moet aangepast worden;

  • of er goede opvolging is door specialisten in functie van uw aandoeningen;

  • er extra onderzoeken nog zijn in functie van uw chronische aandoening(en);


Kortom, we kijken of we uw gezondheid nog kunnen verbeteren.