Praktijk Wijngaard

Wijngaardstraat 39
1755 Gooik
Tel: 02/5324904


Beste patiënten,


Welkom in de groepspraktijk 'Praktijk Wijngaard'.


Als huisarts is het een ongelooflijke ervaring om onze patiënten te kunnen bijstaan van vóór de geboorte, tijdens alle levensfasen, tot het levenseinde.

U kan bij ons terecht voor onder meer:

 •     al je gezondheidsproblemen en preventieve gezondheidsonderzoeken;
 •     wij verwijzen tijdig door naar de geneesheer specialist en volgen de verslagen hiervan op;
 •     wij dragen zorg voor de noodzakelijke vaccinaties;
 •     wij snijden een oppervlakkig gezwelletje vakkundig weg. Kleine letsels kunnen bevroren worden (cryotherapie);
 •     wij verzorgen een opgelopen wonde en hechten ze indien nodig;
 •     wij werken samen met de verpleegkundige, diëtist(e), psycholoog, podoloog, kinesist(e), sociale diensten;
 •     wij steunen steeds, ook in je laatste levensfase en maken euthanasie bespreekbaar;
 •     wij registreren alle gegevens in een overzichtelijk dossier en geven dit door bij verandering van huisarts;
 •     wij scholen onszelf regelmatig bij;
 •     wij voeren spirometrie (longfunctie onderzoek) uit, en nemen EKG af;
 •     wij onderzoeken en behandelen uw zieke baby of kind;
 •     wij vervangen andere huisartsen tijdens de wachtdienst of na onderlinge afspraak en sturen hiervan een verslag door naar de huisarts van de patiënt;
 •     wij houden, indien mogelijk, contact met de patiënt en met de behandelende specialist tijdens ziekenhuisopname;
 •     wij blijven de behandelende arts, ook als de patiënt naar een rusthuis in de buurt verhuist;
 •     wij werken samen en indien nodig overleggen wij samen dossiers.

HELENA

Vanaf heden werken we met het platform Helena. Dit is een platform waarmee wij op een veilige en snelle manier informatie met jullie kunnen delen (verloren voorschriften/aanvragen/attesten, laboresultaten, verslagen van onderzoeken, ...).  We sturen niet zomaar voorschriften en attesten op zonder jullie persoonlijk te hebben onderzocht. Mogen we dan ook vragen om hier geen misbruik van te maken.